🤜🏾 nắm đấm hướng sang phải: màu da tối trung bình

hướng phải | nắm đấm | nắm đấm hướng sang phải | màu da tối trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🤜🏾
H�? và tên: nắm đấm hướng sang phải: màu da tối trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: hướng phải | nắm đấm | nắm đấm hướng sang phải | màu da tối trung bình
Các điểm mã: U+1F91C, U+1F3FE
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: nắm đấm hướng sang phải


Hình ảnh

Các tông màu da khác