✊ nắm đấm giơ lên

nắm đấm giơ lên (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

nắm đấm giơ lên

cơ thể người | cú đấm | nắm đấm giơ lên | nắm tay | siết chặt | tay

Biểu tượng cảm xúc:
H? và tên: nắm đấm giơ lên
Tên ngắn: :fast_forward:
Từ khóa: cơ thể người | cú đấm | nắm đấm giơ lên | nắm tay | siết chặt | tay
Các điểm mã: U+270A
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan