👍 d?u ra hi?u ??ng �

d?u ra hi?u ??ng � (Smileys & Con ngư�i - Thân hình)

d?u ra hi?u ??ng �

+1 | c? th? ng??i | d?u ra hi?u ??ng � | l�n | ng�n tay c�i | tay

Biểu tượng cảm xúc: 👍
H�? và tên: d?u ra hi?u ??ng �
Tên ngắn: :+1:
Từ khóa: +1 | c? th? ng??i | d?u ra hi?u ??ng � | l�n | ng�n tay c�i | tay
Các điểm mã: U+1F44D
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan