👍 dấu ra hiệu đồng ý

dấu ra hiệu đồng ý (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

dấu ra hiệu đồng ý

+1 | cơ thể người | dấu ra hiệu đồng ý | lên | ngón tay cái | tay

Biểu tượng cảm xúc: 👍
H? và tên: dấu ra hiệu đồng ý
Tên ngắn: :+1:
Từ khóa: +1 | cơ thể người | dấu ra hiệu đồng ý | lên | ngón tay cái | tay
Các điểm mã: U+1F44D
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan