🤜🏻 nắm đấm hướng sang phải: màu da sáng

hướng phải | nắm đấm | nắm đấm hướng sang phải | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 🤜🏻
H�? và tên: nắm đấm hướng sang phải: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: hướng phải | nắm đấm | nắm đấm hướng sang phải | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F91C, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: nắm đấm hướng sang phải


Hình ảnh

Các tông màu da khác