🤜🏿 nắm đấm hướng sang phải: màu da tối

hướng phải | nắm đấm | nắm đấm hướng sang phải | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 🤜🏿
H�? và tên: nắm đấm hướng sang phải: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: hướng phải | nắm đấm | nắm đấm hướng sang phải | màu da tối
Các điểm mã: U+1F91C, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: nắm đấm hướng sang phải


Hình ảnh

Các tông màu da khác