⬛ hình vuông lớn màu đen

hình vuông lớn màu đen (Ký hiệu - Hình há»?c)

hình vuông lớn màu đen

hình học | hình vuông | hình vuông lớn màu đen

Biểu tượng cảm xúc:
H�? và tên: hình vuông lớn màu đen
Tên ngắn: :black_large_square:
Từ khóa: hình học | hình vuông | hình vuông lớn màu đen
Các điểm mã: U+2B1B
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Hình há»?c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan