🔲 nút hình vuông màu đen

nút hình vuông màu đen (Ký hiệu - Hình há»?c)

nút hình vuông màu đen

hình học | hình vuông | nút | nút hình vuông màu đen

Biểu tượng cảm xúc: 🔲
H�? và tên: nút hình vuông màu đen
Tên ngắn: :black_square_button:
Từ khóa: hình học | hình vuông | nút | nút hình vuông màu đen
Các điểm mã: U+1F532
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Hình há»?c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan