🔵 hình tròn màu lam

hình tròn màu lam (Ký hiệu - Hình há»?c)

hình tròn màu lam

hình học | hình tròn | hình tròn màu lam | màu lam

Biểu tượng cảm xúc: 🔵
H? và tên: hình tròn màu lam
Tên ngắn: :large_blue_circle:
Từ khóa: hình học | hình tròn | hình tròn màu lam | màu lam
Các điểm mã: U+1F535
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Hình há»?c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan