⚫ hình tròn màu đen

hình tròn màu đen (Ký hiệu - Hình há»?c)

hình tròn màu đen

hình học | hình tròn | hình tròn màu đen

Biểu tượng cảm xúc:
H�? và tên: hình tròn màu đen
Tên ngắn: :black_circle:
Từ khóa: hình học | hình tròn | hình tròn màu đen
Các điểm mã: U+26AB
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Hình há»?c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan