👍🏾 dấu ra hiệu đồng ý: màu da tối trung bình

+1 | cơ thể người | dấu ra hiệu đồng ý | lên | ngón tay cái | tay | màu da tối trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👍🏾
H�? và tên: dấu ra hiệu đồng ý: màu da tối trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: +1 | cơ thể người | dấu ra hiệu đồng ý | lên | ngón tay cái | tay | màu da tối trung bình
Các điểm mã: U+1F44D, U+1F3FE
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: d?u ra hi?u ??ng �


Hình ảnh

Các tông màu da khác