🦖 khủng long bạo chúa

khủng long bạo chúa (Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên - Thú vật bò sát)

khủng long bạo chúa

khủng long bạo chúa | Khủng long bạo chúa

Biểu tượng cảm xúc: 🦖
H? và tên: khủng long bạo chúa
Tên ngắn: :t-rex:
Từ khóa: khủng long bạo chúa | Khủng long bạo chúa
Các điểm mã: U+1F996
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Thú vật bò sát
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan