🐲 mặt rồng

mặt rồng (Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên - Thú vật bò sát)

mặt rồng

khuôn mặt | mặt rồng | rồng | truyện cổ tích

Biểu tượng cảm xúc: 🐲
H? và tên: mặt rồng
Tên ngắn: :dragon_face:
Từ khóa: khuôn mặt | mặt rồng | rồng | truyện cổ tích
Các điểm mã: U+1F432
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Thú vật bò sát
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan