🥰 mặt cười với 3 trái tim

mặt cười với 3 trái tim

Biểu tượng cảm xúc: 🥰
H? và tên: mặt cười với 3 trái tim
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: mặt cười với 3 trái tim
Các điểm mã: U+1F970
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Khuôn mặt tích cá»±c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan