😍 mặt cười mắt hình trái tim

mặt cười mắt hình trái tim (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Khuôn mặt tích cá»±c)

mặt cười mắt hình trái tim

cười | mắt | mặt | mặt cười mắt hình trái tim | trái tim | yêu

Biểu tượng cảm xúc: 😍
H? và tên: mặt cười mắt hình trái tim
Tên ngắn: :heart_eyes:
Từ khóa: cười | mắt | mặt | mặt cười mắt hình trái tim | trái tim | yêu
Các điểm mã: U+1F60D
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Khuôn mặt tích cá»±c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan