😘 mặt gửi nụ hôn

mặt gửi nụ hôn (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Khuôn mặt tích cá»±c)

mặt gửi nụ hôn

mặt | mặt gửi nụ hôn | nụ hôn | trái tim

Biểu tượng cảm xúc: 😘
H�? và tên: mặt gửi nụ hôn
Tên ngắn: :kissing_heart:
Từ khóa: mặt | mặt gửi nụ hôn | nụ hôn | trái tim
Các điểm mã: U+1F618
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Khuôn mặt tích cá»±c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan