Ob'ektlar

Turkum: Ob'ektlar

Quyi turkum: Kitob-qog'oz
Quyi turkum: Kompyuter
Quyi turkum: Uy xo'jaliklari
Quyi turkum: Nur va video
Quyi turkum: Qulfni
Quyi turkum: Pochta
Quyi turkum: Tibbiy
Quyi turkum: Pul
Quyi turkum: Musiqa
Quyi turkum: Musiqa asbobi
Quyi turkum: Idora
Quyi turkum: Boshqa ob'ekt
Quyi turkum: Telefon
Quyi turkum: Ilmiy
Quyi turkum: Ovoz
Quyi turkum: Asbob
Quyi turkum: Yozish