Ramzlar

Turkum: Ramzlar

Quyi turkum: O'q
Quyi turkum: Av-ramz
Quyi turkum: Geometrik
Quyi turkum: Keycap
Quyi turkum: Boshqa - ramz
Quyi turkum: Din
Quyi turkum: Tashish belgisi
Quyi turkum: Ogohlantirish
Quyi turkum: Zodiac