🙂 mặt cười mỉm

mặt cười mỉm (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Khuôn mặt tích cá»±c)

mặt cười mỉm

cười | mặt | mặt cười mỉm

Biểu tượng cảm xúc: 🙂
H? và tên: mặt cười mỉm
Tên ngắn: :slightly_smiling_face:
Từ khóa: cười | mặt | mặt cười mỉm
Các điểm mã: U+1F642
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Khuôn mặt tích cá»±c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan