😄 mặt cười miệng há mắt cười

mặt cười miệng há mắt cười (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Khuôn mặt tích cá»±c)

mặt cười miệng há mắt cười

cười | mắt | mặt | mặt cười miệng há mắt cười | miệng | mở

Biểu tượng cảm xúc: 😄
H? và tên: mặt cười miệng há mắt cười
Tên ngắn: :smile:
Từ khóa: cười | mắt | mặt | mặt cười miệng há mắt cười | miệng | mở
Các điểm mã: U+1F604
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Khuôn mặt tích cá»±c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan