🙅🏻 phản đối: màu da sáng

cấm | cử chỉ | không | không cho phép | không có | phản đối | tay | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 🙅🏻
H? và tên: phản đối: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cấm | cử chỉ | không | không cho phép | không có | phản đối | tay | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F645, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác