🤦 lấy tay che mặt

lấy tay che mặt (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i)

lấy tay che mặt

hoài nghi | lấy tay che mặt | lòng bàn tay | mặt | tức giận

Biểu tượng cảm xúc: 🤦
H? và tên: lấy tay che mặt
Tên ngắn: :face_palm:
Từ khóa: hoài nghi | lấy tay che mặt | lòng bàn tay | mặt | tức giận
Các điểm mã: U+1F926
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan