🙇 người đang cúi đầu

người đang cúi đầu (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i)

người đang cúi đầu

cử chỉ | cúi người | lấy làm tiếc | lời xin lỗi | người đang cúi đầu

Biểu tượng cảm xúc: 🙇
H? và tên: người đang cúi đầu
Tên ngắn: :bow:
Từ khóa: cử chỉ | cúi người | lấy làm tiếc | lời xin lỗi | người đang cúi đầu
Các điểm mã: U+1F647
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan