🤦🏾 lấy tay che mặt: màu da tối trung bình

hoài nghi | lòng bàn tay | lấy tay che mặt | mặt | tức giận | màu da tối trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🤦🏾
H? và tên: lấy tay che mặt: màu da tối trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: hoài nghi | lòng bàn tay | lấy tay che mặt | mặt | tức giận | màu da tối trung bình
Các điểm mã: U+1F926, U+1F3FE
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc: lấy tay che mặt


Hình ảnh

Các tông màu da khác