👊🏾 nắm đấm: màu da tối trung bình

cú đấm | cơ thể người | nắm tay | nắm đấm | siết chặt | tay | màu da tối trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👊🏾
H�? và tên: nắm đấm: màu da tối trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cú đấm | cơ thể người | nắm tay | nắm đấm | siết chặt | tay | màu da tối trung bình
Các điểm mã: U+1F44A, U+1F3FE
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: nắm đấm


Hình ảnh

Các tông màu da khác