🖕🏽 ngón giữa: màu da trung bình

cơ thể người | ngón giữa | ngón tay | tay | màu da trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🖕🏽
H? và tên: ngón giữa: màu da trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cơ thể người | ngón giữa | ngón tay | tay | màu da trung bình
Các điểm mã: U+1F595, U+1F3FD
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: ngón giữa


Hình ảnh

Các tông màu da khác