👆 ngón trỏ trái chỉ lên

ngón trỏ trái chỉ lên (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

ngón trỏ trái chỉ lên

lên | mu bàn tay | mu bàn tay với ngón trỏ chỉ lên | ngón tay | ngón trỏ trái chỉ lên | tay | trỏ

Biểu tượng cảm xúc: 👆
H? và tên: ngón trỏ trái chỉ lên
Tên ngắn: :point_up_2:
Từ khóa: lên | mu bàn tay | mu bàn tay với ngón trỏ chỉ lên | ngón tay | ngón trỏ trái chỉ lên | tay | trỏ
Các điểm mã: U+1F446
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan