👉 ngón trỏ trái chỉ sang phải

ngón trỏ trái chỉ sang phải (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

ngón trỏ trái chỉ sang phải

cơ thể người | ngón tay | ngón trỏ | ngón trỏ trái chỉ sang phải | tay | tay sấp | trỏ

Biểu tượng cảm xúc: 👉
H�? và tên: ngón trỏ trái chỉ sang phải
Tên ngắn: :point_right:
Từ khóa: cơ thể người | ngón tay | ngón trỏ | ngón trỏ trái chỉ sang phải | tay | tay sấp | trỏ
Các điểm mã: U+1F449
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan