🤛🏽 nắm đấm hướng phía trái: màu da trung bình

hướng trái | nắm đấm | nắm đấm hướng phía trái | màu da trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🤛🏽
H�? và tên: nắm đấm hướng phía trái: màu da trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: hướng trái | nắm đấm | nắm đấm hướng phía trái | màu da trung bình
Các điểm mã: U+1F91B, U+1F3FD
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: nắm đấm hướng phía trái


Hình ảnh

Các tông màu da khác