🎄 cây thông noel

cây thông noel (Hoạt Ä‘á»™ng - Biến cố)

cây thông noel

cây | cây thông noel | giáng sinh | lễ kỷ niệm

Biểu tượng cảm xúc: 🎄
H? và tên: cây thông noel
Tên ngắn: :christmas_tree:
Từ khóa: cây | cây thông noel | giáng sinh | lễ kỷ niệm
Các điểm mã: U+1F384
thể loại: Hoạt Ä‘á»™ng
Danh mục phụ: Biến cố
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan