🧨 pháo

pháo

Biểu tượng cảm xúc: 🧨
H�? và tên: pháo
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: pháo
Các điểm mã: U+1F9E8
thể loại: Hoạt Ä‘á»™ng
Danh mục phụ: Biến cố
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan