👰 cô dâu với khăn voan

cô dâu với khăn voan (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Person-Role)

cô dâu với khăn voan

cô dâu | cô dâu với khăn voan | cưới | mạng che mặt

Biểu tượng cảm xúc: 👰
H? và tên: cô dâu với khăn voan
Tên ngắn: :bride_with_veil:
Từ khóa: cô dâu | cô dâu với khăn voan | cưới | mạng che mặt
Các điểm mã: U+1F470
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan