🤱 cho con bú

cho con bú (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Person-Role)

cho con bú

cho bú | cho con bú | em bé | vú

Biểu tượng cảm xúc: 🤱
H? và tên: cho con bú
Tên ngắn: :breast-feeding:
Từ khóa: cho bú | cho con bú | em bé | vú
Các điểm mã: U+1F931
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan