💙 trái tim màu lam

trái tim màu lam (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Cảm xúc)

trái tim màu lam

màu lam | trái tim | trái tim màu lam

Biểu tượng cảm xúc: 💙
H? và tên: trái tim màu lam
Tên ngắn: :blue_heart:
Từ khóa: màu lam | trái tim | trái tim màu lam
Các điểm mã: U+1F499
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cảm xúc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan