👆🏽 ngón trỏ trái chỉ lên: màu da trung bình

lên | mu bàn tay | mu bàn tay với ngón trỏ chỉ lên | ngón tay | ngón trỏ trái chỉ lên | tay | trỏ | màu da trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👆🏽
H�? và tên: ngón trỏ trái chỉ lên: màu da trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: lên | mu bàn tay | mu bàn tay với ngón trỏ chỉ lên | ngón tay | ngón trỏ trái chỉ lên | tay | trỏ | màu da trung bình
Các điểm mã: U+1F446, U+1F3FD
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: ngón trỏ trái chỉ lên


Hình ảnh

Các tông màu da khác