👆🏻 ngón trỏ trái chỉ lên: màu da sáng

lên | mu bàn tay | mu bàn tay với ngón trỏ chỉ lên | ngón tay | ngón trỏ trái chỉ lên | tay | trỏ | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 👆🏻
H�? và tên: ngón trỏ trái chỉ lên: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: lên | mu bàn tay | mu bàn tay với ngón trỏ chỉ lên | ngón tay | ngón trỏ trái chỉ lên | tay | trỏ | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F446, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: ngón trỏ trái chỉ lên


Hình ảnh

Các tông màu da khác