🔱 biểu tượng đinh ba

biểu tượng đinh ba (Ký hiệu - Biểu tượng khác)

biểu tượng đinh ba

biểu tượng | biểu tượng đinh ba | con tàu | đinh ba | dụng cụ | mỏ neo

Biểu tượng cảm xúc: 🔱
H? và tên: biểu tượng đinh ba
Tên ngắn: :trident:
Từ khóa: biểu tượng | biểu tượng đinh ba | con tàu | đinh ba | dụng cụ | mỏ neo
Các điểm mã: U+1F531
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Biểu tượng khác
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan