🦑 mực ống

mực ống (Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên - Ä?á»™ng vật biển)

mực ống

mực | mực ống | thân mềm | thức ăn

Biểu tượng cảm xúc: 🦑
H�? và tên: mực ống
Tên ngắn: :squid:
Từ khóa: mực | mực ống | thân mềm | thức ăn
Các điểm mã: U+1F991
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Ä?á»™ng vật biển
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan