📯 kèn bưu chính

kèn bưu chính (Các đối tượng - Âm thanh)

kèn bưu chính

bưu chính | bưu điện | kèn | kèn bưu chính

Biểu tượng cảm xúc: 📯
H? và tên: kèn bưu chính
Tên ngắn: :postal_horn:
Từ khóa: bưu chính | bưu điện | kèn | kèn bưu chính
Các điểm mã: U+1F4EF
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Âm thanh
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan