🙋🏾 người vui vẻ giơ cao tay: màu da tối trung bình

cử chỉ | người vui vẻ giơ cao tay | nâng lên | tay | vui vẻ | màu da tối trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🙋🏾
H�? và tên: người vui vẻ giơ cao tay: màu da tối trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cử chỉ | người vui vẻ giơ cao tay | nâng lên | tay | vui vẻ | màu da tối trung bình
Các điểm mã: U+1F64B, U+1F3FE
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc: người vui vẻ giơ cao tay


Hình ảnh

Các tông màu da khác