🌑 trăng non

trăng non (Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm - Bầu trá»?i và thá»?i tiết)

trăng non

bóng tối | mặt trăng | thời tiết | trăng non | vũ trụ

Biểu tượng cảm xúc: 🌑
H? và tên: trăng non
Tên ngắn: :new_moon:
Từ khóa: bóng tối | mặt trăng | thời tiết | trăng non | vũ trụ
Các điểm mã: U+1F311
thể loại: Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm
Danh mục phụ: Bầu trá»?i và thá»?i tiết
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan