👲🏼 người đàn ông đội mũ Trung Quốc: màu da sáng trung bình

mũ | mũ Khang Hy | người đàn ông đội mũ Trung Quốc | đàn ông | màu da sáng trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👲🏼
H? và tên: người đàn ông đội mũ Trung Quốc: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: mũ | mũ Khang Hy | người đàn ông đội mũ Trung Quốc | đàn ông | màu da sáng trung bình
Các điểm mã: U+1F472, U+1F3FC
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác