👨‍🌾 nông dân nam

nông dân nam (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Person-Role)

nông dân nam

đàn ông | làm vườn | nam | người nuôi súc vật | nông dân | nông dân nam

Biểu tượng cảm xúc: 👨‍🌾
H? và tên: nông dân nam
Tên ngắn: :male-farmer:
Từ khóa: đàn ông | làm vườn | nam | người nuôi súc vật | nông dân | nông dân nam
Các điểm mã: U+1F468, U+200D, U+1F33E
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan