🦞 tôm hùm

tôm hùm

Biểu tượng cảm xúc: 🦞
H�? và tên: tôm hùm
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: tôm hùm
Các điểm mã: U+1F99E
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Ä?á»™ng vật biển
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan