🤗 mặt ôm

mặt ôm (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Khuôn mặt tích cá»±c)

mặt ôm

mặt | ôm

Biểu tượng cảm xúc: 🤗
H? và tên: mặt ôm
Tên ngắn: :hugging_face:
Từ khóa: mặt | ôm
Các điểm mã: U+1F917
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Khuôn mặt tích cá»±c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan