💪 bắp tay gập lại

bắp tay gập lại (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

bắp tay gập lại

bắp tay | bắp tay gập lại | cơ bắp | cơ thể người | dẻo | hài hước

Biểu tượng cảm xúc: 💪
H�? và tên: bắp tay gập lại
Tên ngắn: :muscle:
Từ khóa: bắp tay | bắp tay gập lại | cơ bắp | cơ thể người | dẻo | hài hước
Các điểm mã: U+1F4AA
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan