🇪🇺 cờ: Liên Minh Châu Âu

cờ: Liên Minh Châu Âu (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Liên Minh Châu Âu

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇪🇺
H? và tên: cờ: Liên Minh Châu Âu
Tên ngắn: :flag-eu:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1EA, U+1F1FA
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan