👦🏻 con trai: màu da sáng

con trai | cậu bé | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 👦🏻
H�? và tên: con trai: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: con trai | cậu bé | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F466, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: NgÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc: con trai


Hình ảnh

Các tông màu da khác