👦 con trai

con trai (Smileys & Con ngÆ°á»?i - NgÆ°á»?i)

con trai

cậu bé | con trai

Biểu tượng cảm xúc: 👦
H? và tên: con trai
Tên ngắn: :boy:
Từ khóa: cậu bé | con trai
Các điểm mã: U+1F466
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: NgÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan