👼 thiên thần nhỏ

thiên thần nhỏ (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Person-Fantasy)

thiên thần nhỏ

bé con | khuôn mặt | thiên thần | thiên thần nhỏ | truyện cổ tích | tưởng tượng

Biểu tượng cảm xúc: 👼
H�? và tên: thiên thần nhỏ
Tên ngắn: :angel:
Từ khóa: bé con | khuôn mặt | thiên thần | thiên thần nhỏ | truyện cổ tích | tưởng tượng
Các điểm mã: U+1F47C
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Fantasy
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan