๐Ÿฆ  mikrob

ameba | bakteria | mikrob | virus

Emoji: ๐Ÿฆ 
Nama penuh: mikrob
Nama pendek: #N/A
Kata kunci: ameba | bakteria | mikrob | virus
Mata Kod: U+1F9A0
Kategori: Haiwan & Alam
Subkategori: Haiwan-Bug
Emoji Asal: Ya


Imej

Emoji yang berkaitan